top top
left
bottom
right
 

           本公司為專業不銹鋼.碳鋼材料經銷.進出口代理商

1979.前身為 正順不銹鋼行 設立於高雄市鹽埕區.以板類裁
       切零售.加工為主
.

1987.增資更改為 正順不銹鋼有限公司.擴大營業項目.進行
       管類經銷及銷售
.

1989.遷廠至高雄縣大寮鄉.並開始承接外銷訂單.

1994.增資並更名為 神速鋼鐵有限公司.

2004.更名為 晶英鋼鐵有限公司.

 

主要營業項目

 

 

 

連絡方式

    高雄縣大寮鄉鳳屏一路8

TEL: 886-7-7030147

 FAX: 886-7-7032350

 

 

 

 

 

 

icon   icon